Komunikat do załogi

Związki Zawodowe                                           Zabrze, dnia 17.03.2015 r.

 

Do załogi w wyniku zapowiedzianej pikiety

 

W dniu 17.03.2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych Ruchu Makoszowy, oraz Central związkowych z Zarządem Kompanii Węglowej w Katowicach.

Po rozmowach z Zarządem KW S.A. ustalono że w dniu 18.03.2015r . odbędzie się spotkanie dyrekcji kopalni ze stroną społeczną, w obecności przedstawiciela Kompanii Węglowej na którym zostanie przedstawiona koncepcja kopalni Makoszowy.

W kolejnym etapie przedstawiony zostanie schemat organizacyjny kopalni Makoszowy z przypisanymi personalnie osobami kierownictwa.

Zagwarantowano także środki na drążenie chodników.

W związku z powyższym Związki zawodowe informują, że zawiesza się pikietę

która była planowana na dzień 18 marca br. pod siedzibą Kompanii Węglowej w Katowicach na czas nieokreślony.

Dziękujemy wszystkim, którzy zapowiedzieli chęć uczestnictwa w wyjeździe do Katowic.

Ulotka na pikietę

 

 

Związki Zawodowe                                            Zabrze, dnia 11.03.2015 r.

 Do załogi

 Związki zawodowe informują, że w dniu 18 marca br. o godz. 11.00 organizują pikietę pod siedzibą Kompanii Węglowej S. A. w Katowicach.

Powodem zorganizowania pikiety, jest brak odpowiedzi na nasze pisma i wnioski w których domagamy się realizacji porozumienia zawartego pomiędzy stroną rządową i społeczną z dnia 17 stycznia 2015 roku.

Organizację pikiety traktujemy jako etap działania w celu doprowadzenia do realizacji w/w porozumienia.

Podczas pikiety zostanie wręczona petycja w której domagamy się:

 

– natychmiastowego rozdzielenia kopalni,

– rozdzielenia załogi na stan z dnia 01 grudnia 2014

– rozliczenia odpowiedzialnych za nietrafione inwestycje

– ustalenia struktury- schematu organizacyjnego dla kopalni Makoszowy

– uruchomienia przodków na Ruchu Makoszowy i przygotowanie frontu robót

– powrotu załogi delegowanej poleceniem służbowym

– awansowania inż. Mendakiewicza na stanowisko wiceprezesa Kompanii Węglowej za wybitne osiągnięcia

Zbiórka uczestników pod siedzibą związków zawodowych o godz. 10.00

wyjazd do Katowic o 10.15.

Apelujemy do załogi o liczny udział w pikiecie!