Delegacja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

spotkanie

8 stycznia do Warszawy wyjechała delegacja grupy inicjatywnej z KWK „Makoszowy” z oryginałem listu do Pani Premier Beaty Szydło z 2 000 podpisów pracowników i ich rodzin, a także mieszkańców popierających ten list.

Delegację przyjęła w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Elżbieta Witek – szef gabinetu politycznego Pani Premier, oraz Minister Wojciech Kowalczyk.

W skład delegacji wchodzili: Jerzy Hubka, Michał Frołow, Marek Latko, Roman Gajewski, Marek Jóźwiak.

Po wręczeniu listu i 2 000 podpisów, oraz deklaracji poparcia przez Rady Dzielnic miasta Zabrze wywiązała się dyskusja. Wiceprzewodniczący ZZG w Polsce KWK „Makoszowy” Jerzy Hubka reprezentował związki zawodowe, a jednocześnie był łącznikiem i opiekunem delegacji powiedział na wstępie, że blisko rok czasu toczą się rozmowy strony związkowej przy stole negocjacji jak podkreślił, na różnym szczeblu i w różnej konfiguracji, determinacja załogi i strony związkowej była i jest olbrzymia, ale na dobrą sprawę nic z tych rozmów nie wynika i odnosi wręcz wrażenie, że były one pozorowane przez ówczesną władzę, że zwodzono nas i karmiono obietnicami, stwierdził, że w jego odczuciu na kopalni Makoszowy postawiono krzyżyk. Tak nie może być!

Natomiast przedstawiciele grupy inicjatywnej przedstawili odczucia załogi, stwierdzili dobitnie, że cierpliwość pracowników kopalni jest już na wyczerpaniu, widzą i doceniają dotychczasowe starania związków zawodowych, ale brak konkretnych efektów i wyników. Nie po to pracownicy walczyli w proteście styczniowym dokładnie rok temu, będąc dziesięć dni na dole kopalni z dala od rodzin i bliskich, prowadząc sześciodniowy protest głodowy, a także organizując marsze protestacyjne na ulicach miasta, gdyby nie wierzyli w możliwość bytu i przyszłości tej kopalni. Z troską a jednocześnie z determinacją argumentowali, że przygotowany z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem załogi plan naprawczy przekazany również Pani Minister od tego roku będzie generował zyski. Kopalnia Makoszowy posiada zasoby dobrego jakościowo węgla na wiele lat!

Podkreślili także, że sukcesem było rozdzielenie kopalni „Sośnica-Makoszowy” właśnie po to, żeby pokazać, że kopalnia Makoszowy jako samodzielna jednostka potrafi się obronić i utrzymać nie przynosząc strat.

Zwrócono uwagę, że odpowiedzialni za wcześniejsze zadłużenie kopalni, nie ponieśli żadnych konsekwencji, a wręcz dalej piastują lukratywne stanowiska.

Oburzyli się, że na chwilę obecną celowo zostały zablokowane dla kopalni rynki zbytu, a co za tym idzie podejrzewają, że komuś zależy na likwidacji kopalni.

W ferworze rozmów położyli duży nacisk i konieczność przyjazdu przedstawiciela Rządu na kopalnię Makoszowy celem przedstawienia planu dalszej przyszłości kopalni, oraz odblokowania i zapewnienia rynków zbytu dla naszego węgla.

Pani Minister zapewniła, że wszystkie uwagi i spostrzeżenia z tej dyskusji przekaże Pani Premier wraz z dokumentami, które otrzymała od delegacji, oraz zapewniła o zorganizowaniu spotkania w najbliższym czasie na kopalni Makoszowy.

 

spotkanie 2 spotkanie 1

 

Komunikat do Załogi!!!

Informujemy, że grupa inicjatywna pracowników KWK „Makoszowy” napisała list (apel) do Pani Premier Beaty Szydło dotyczący przyszłości naszej kopalni. Zbierane są podpisy pracowników i mieszkańców regionu. Na tą chwilę jest ich ponad 1 000.

Apelujemy o zaangażowanie i dalsze zbieranie podpisów!!!

W dniu 7 lub 8 stycznia delegacja pracowników chce wybrać się do Warszawy i wręczyć pismo wraz z podpisami.

Jednocześnie informujemy, iż strona związkowa napisała pismo do ministra Energii Pana Tchórzewskiego o niezwłoczne robocze spotkanie w celu ustalenia harmonogramu działań dotyczących KWK „Makoszowy”

Pismo do Pani Premier

PRACOWNICY                                       Zabrze 28 grudnia 2015r

KWK MAKOSZOWY

 

                                                               Pani Beata Szydło                                                  

                                                              Prezes Rady Ministrów

                                                              Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Premier:

Dlaczego chcecie zamknąć naszą kopalnię, dlaczego chcecie pozbawić nas miejsc pracy ?

W komunikatach przedwyborczych Prawo i Sprawiedliwość i Pani Premier będąc osobiście u nas obiecywała, że „nie zostanie zamknięta żadna kopalnia”.

Przez 8 miesięcy kopalnia zrealizowała program naprawczy. Do tej pory nie ma dla nas inwestora, który pozwoli na funkcjonowanie naszej kopalni w warunkach rynkowych.

Dla kopalni „Brzeszcze” poprzedni Rząd znalazł inwestora w postaci spółki energetycznej TAURON.

8 miesięcy restrukturyzacji pokazało , iż nasza kopalnia jest co najmniej ekonomicznie 2 x lepsza.

Otrzymaliśmy 2.5 razy mniej pomocy publicznej niż kop. „Brzeszcze”, wydobyliśmy ponad dwukrotnie więcej węgla, sprzedaliśmy go, za trzykrotnie większą kwotę .

Rachunek ekonomiczny pokazuje, iż jesteśmy kopalnią zdecydowanie lepszą niż kop. „Brzeszcze”

Dlaczego chcecie zamknąć naszą kopalnię, dlaczego chcecie pozbawić nas miejsc pracy ?

Czymże innym jest pozbawienie nas rynków zbytu dla naszego węgla oraz braku zgody na inwestycje, jak nie cichym zamknięciem kopalni ? może wyciszeniem ?

Dlaczego gorsze kopalnie uzyskują pomoc Państwa, lepsze są zamykane?

Czyżby tylko „ulica” decydowała o tym kogo ratujemy ? Ekonomia jest nieistotna?

Jako pracownicy tej kopalni zdecydowaliśmy się dalej pracować, nie obciążając budżetu pomocą publiczną, wierząc, w słowa pani Premier o „ niezamykaniu kopalń” i pracą naszą pokazaliśmy ,iż kopalnia MAKOSZOWY jest naprawdę dobrą kopalnią z dużymi zasobami bardzo dobrego węgla na kilkadziesiąt lat.

Apelujemy i prosimy Panią premier o dotrzymanie słowa i nie zamykanie tej kopalni, a wskazanie inwestora, który pomoże i pozwoli kontynuować wydobycie na następne dziesiątki lat nie przynosząc strat .

PRACOWNICY

KWK   „ MAKOSZOWY ”

Listy podpisów w załączeniu.

Do wiadomości:

– Prezydent RP

– kluby parlamentarne

– media