Komunikat

Związki Zawodowe                           Zabrze, dnia 01 luty 2016 r.

KWK „Makoszowy”

 

W dniu 30 stycznia w godzinach popołudniowych na zaproszenie wiceministra Energii Grzegorza Tobiszowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych kopalni Makoszowy, a głównym tematem spotkania była przyszłość kopalni Makoszowy.

Strona związkowa przedstawiła aktualną sytuację kopalni, oraz stan realizacji planu naprawczego. Minister Grzegorz Tobiszewski ze swej strony przedstawił bieżącą sytuację panującą na rynku.

Na zakończenie spotkania uzgodniono konieczność cyklicznych spotkań roboczych. Termin kolejnego spotkania ustalono na pierwszą połowę miesiąca lutego.