upper

Ulotka na pikietę

 

 

Związki Zawodowe                                            Zabrze, dnia 11.03.2015 r.

 Do załogi

 Związki zawodowe informują, że w dniu 18 marca br. o godz. 11.00 organizują pikietę pod siedzibą Kompanii Węglowej S. A. w Katowicach.

Powodem zorganizowania pikiety, jest brak odpowiedzi na nasze pisma i wnioski w których domagamy się realizacji porozumienia zawartego pomiędzy stroną rządową i społeczną z dnia 17 stycznia 2015 roku.

Organizację pikiety traktujemy jako etap działania w celu doprowadzenia do realizacji w/w porozumienia.

Podczas pikiety zostanie wręczona petycja w której domagamy się:

 

– natychmiastowego rozdzielenia kopalni,

– rozdzielenia załogi na stan z dnia 01 grudnia 2014

– rozliczenia odpowiedzialnych za nietrafione inwestycje

– ustalenia struktury- schematu organizacyjnego dla kopalni Makoszowy

– uruchomienia przodków na Ruchu Makoszowy i przygotowanie frontu robót

– powrotu załogi delegowanej poleceniem służbowym

– awansowania inż. Mendakiewicza na stanowisko wiceprezesa Kompanii Węglowej za wybitne osiągnięcia

Zbiórka uczestników pod siedzibą związków zawodowych o godz. 10.00

wyjazd do Katowic o 10.15.

Apelujemy do załogi o liczny udział w pikiecie!