upper

Komunikat do załogi

Związki Zawodowe                                           Zabrze, dnia 17.03.2015 r.

 

Do załogi w wyniku zapowiedzianej pikiety

 

W dniu 17.03.2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych Ruchu Makoszowy, oraz Central związkowych z Zarządem Kompanii Węglowej w Katowicach.

Po rozmowach z Zarządem KW S.A. ustalono że w dniu 18.03.2015r . odbędzie się spotkanie dyrekcji kopalni ze stroną społeczną, w obecności przedstawiciela Kompanii Węglowej na którym zostanie przedstawiona koncepcja kopalni Makoszowy.

W kolejnym etapie przedstawiony zostanie schemat organizacyjny kopalni Makoszowy z przypisanymi personalnie osobami kierownictwa.

Zagwarantowano także środki na drążenie chodników.

W związku z powyższym Związki zawodowe informują, że zawiesza się pikietę

która była planowana na dzień 18 marca br. pod siedzibą Kompanii Węglowej w Katowicach na czas nieokreślony.

Dziękujemy wszystkim, którzy zapowiedzieli chęć uczestnictwa w wyjeździe do Katowic.