Pismo do Pani Premier

PRACOWNICY                                       Zabrze 28 grudnia 2015r

KWK MAKOSZOWY

 

                                                               Pani Beata Szydło                                                  

                                                              Prezes Rady Ministrów

                                                              Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Premier:

Dlaczego chcecie zamknąć naszą kopalnię, dlaczego chcecie pozbawić nas miejsc pracy ?

W komunikatach przedwyborczych Prawo i Sprawiedliwość i Pani Premier będąc osobiście u nas obiecywała, że „nie zostanie zamknięta żadna kopalnia”.

Przez 8 miesięcy kopalnia zrealizowała program naprawczy. Do tej pory nie ma dla nas inwestora, który pozwoli na funkcjonowanie naszej kopalni w warunkach rynkowych.

Dla kopalni „Brzeszcze” poprzedni Rząd znalazł inwestora w postaci spółki energetycznej TAURON.

8 miesięcy restrukturyzacji pokazało , iż nasza kopalnia jest co najmniej ekonomicznie 2 x lepsza.

Otrzymaliśmy 2.5 razy mniej pomocy publicznej niż kop. „Brzeszcze”, wydobyliśmy ponad dwukrotnie więcej węgla, sprzedaliśmy go, za trzykrotnie większą kwotę .

Rachunek ekonomiczny pokazuje, iż jesteśmy kopalnią zdecydowanie lepszą niż kop. „Brzeszcze”

Dlaczego chcecie zamknąć naszą kopalnię, dlaczego chcecie pozbawić nas miejsc pracy ?

Czymże innym jest pozbawienie nas rynków zbytu dla naszego węgla oraz braku zgody na inwestycje, jak nie cichym zamknięciem kopalni ? może wyciszeniem ?

Dlaczego gorsze kopalnie uzyskują pomoc Państwa, lepsze są zamykane?

Czyżby tylko „ulica” decydowała o tym kogo ratujemy ? Ekonomia jest nieistotna?

Jako pracownicy tej kopalni zdecydowaliśmy się dalej pracować, nie obciążając budżetu pomocą publiczną, wierząc, w słowa pani Premier o „ niezamykaniu kopalń” i pracą naszą pokazaliśmy ,iż kopalnia MAKOSZOWY jest naprawdę dobrą kopalnią z dużymi zasobami bardzo dobrego węgla na kilkadziesiąt lat.

Apelujemy i prosimy Panią premier o dotrzymanie słowa i nie zamykanie tej kopalni, a wskazanie inwestora, który pomoże i pozwoli kontynuować wydobycie na następne dziesiątki lat nie przynosząc strat .

PRACOWNICY

KWK   „ MAKOSZOWY ”

Listy podpisów w załączeniu.

Do wiadomości:

– Prezydent RP

– kluby parlamentarne

– media