Aktualności

Komunikat do załogi

Związki Zawodowe                                           Zabrze, dnia 17.03.2015 r.

 

Do załogi w wyniku zapowiedzianej pikiety

 

W dniu 17.03.2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych Ruchu Makoszowy, oraz Central związkowych z Zarządem Kompanii Węglowej w Katowicach.

Po rozmowach z Zarządem KW S.A. ustalono że w dniu 18.03.2015r . odbędzie się spotkanie dyrekcji kopalni ze stroną społeczną, w obecności przedstawiciela Kompanii Węglowej na którym zostanie przedstawiona koncepcja kopalni Makoszowy.

W kolejnym etapie przedstawiony zostanie schemat organizacyjny kopalni Makoszowy z przypisanymi personalnie osobami kierownictwa.

Zagwarantowano także środki na drążenie chodników.

W związku z powyższym Związki zawodowe informują, że zawiesza się pikietę

która była planowana na dzień 18 marca br. pod siedzibą Kompanii Węglowej w Katowicach na czas nieokreślony.

Dziękujemy wszystkim, którzy zapowiedzieli chęć uczestnictwa w wyjeździe do Katowic.

Ulotka na pikietę

 

 

Związki Zawodowe                                            Zabrze, dnia 11.03.2015 r.

 Do załogi

 Związki zawodowe informują, że w dniu 18 marca br. o godz. 11.00 organizują pikietę pod siedzibą Kompanii Węglowej S. A. w Katowicach.

Powodem zorganizowania pikiety, jest brak odpowiedzi na nasze pisma i wnioski w których domagamy się realizacji porozumienia zawartego pomiędzy stroną rządową i społeczną z dnia 17 stycznia 2015 roku.

Organizację pikiety traktujemy jako etap działania w celu doprowadzenia do realizacji w/w porozumienia.

Podczas pikiety zostanie wręczona petycja w której domagamy się:

 

– natychmiastowego rozdzielenia kopalni,

– rozdzielenia załogi na stan z dnia 01 grudnia 2014

– rozliczenia odpowiedzialnych za nietrafione inwestycje

– ustalenia struktury- schematu organizacyjnego dla kopalni Makoszowy

– uruchomienia przodków na Ruchu Makoszowy i przygotowanie frontu robót

– powrotu załogi delegowanej poleceniem służbowym

– awansowania inż. Mendakiewicza na stanowisko wiceprezesa Kompanii Węglowej za wybitne osiągnięcia

Zbiórka uczestników pod siedzibą związków zawodowych o godz. 10.00

wyjazd do Katowic o 10.15.

Apelujemy do załogi o liczny udział w pikiecie!

 

Oświadczenie – Związki zawodowe KWK „Makoszowy”

 

Związki Zawodowe KWK „Makoszowy” będące wyrazicielem odczuć i emocji targających pracowników na ruchu Makoszowy oświadczają:

– od początku staraliśmy się bronić przed likwidacją całą kopalnię wykazując, że oba ruchy mają prawo bytu i własny potencjał,
– wbrew odczuciom wielu osób na każdym z ruchów reprezentowaliśmy jedno stanowisko wierząc, że razem się obronimy.
Jednak z braku merytorycznej dyskusji i dobrej woli dyrekcji kopalni, wyszliśmy z wnioskiem o rozłączeniu kopalni na dwa niezależne podmioty, bowiem mimo negatywnej oceny dyrekcji i kolegów z ruchu Sośnica, naszym zdaniem dawało to szansę istnienia dla obu załóg.
I tak się stało, podpisane porozumienie w Katowicach rozdziela tą kopalnię na dwa niezależne podmioty.

Związki Zawodowe domaga się, aby w nowej rzeczywistości przebieg podziału i rozłączenia kopalni przebiegał rzetelnie i uczciwie na podstawie istniejącej dokumentacji, która na dobrą sprawę tą kopalnię zawsze dzieliła.
Pracownicy na ruchu Makoszowy mają przypisaną literkę „M”, a na ruchu Sośnica literkę „S”, obszary na mapach też nie budzą wątpliwości.

Załoga na ruchu Makoszowy nigdy nie pogodzi się ze „sztucznym” przerzucaniem ludzi z ruchu Sośnica, celem skorzystania z pakietu osłonowego, jak również z przesuwaniem dobrego majątku na ruch Sośnica, a pozbywaniem się balastu i „śmieci” na ruch Makoszowy.

Zawarte porozumienie w dniu 17.01.2015 r. między stroną rządową i związkową jasno określa przynależność obu podmiotów podzielonej kopalni.
Wszelkie próby manipulowania już wzbudzają agresję i wściekłość pracowników na ruchu Makoszowy.
Pseudo ankieta również wzbudza niepotrzebne nikomu niepokoje.

Komunikat wydany i rozwieszony na kopalni mówiący, że jesteśmy jednolitą strukturą i wszelkie dane i obliczenia wykazywane są wspólnie dolewają oliwy do ognia.
Ponieważ między innymi nie od dzisiaj karmi się społeczeństwo, a i załogę ruchu Sośnica, że węgiel który ona przerabia na zakładzie przeróbczym jest ze Sośnicy, a Makoszowy nic nie fedrują.
Nie bez kozery dozór obecnie pilnuje piąty „gwarek”, którym idzie urobek z ruchu Makoszowy, aby przypadkiem coś się nie stało, jednocześnie dalej beztrosko dyrekcja zwiększa koszty wydobycia każdej tony węgla.
Dyrekcja kopalni zrobiła już tyle złego dla ruchu Makoszowy, że każde następne działanie spowoduje niekontrolowany wybuch niezadowolenia.

Związki Zawodowe wnioskują o powstanie niezależnego zespołu, który wraz ze stroną społeczną dokonają właściwej analizy i zgodnego z procedurą podziału.

Jako związki zawodowe na dzisiaj studzimy niezadowolenie załogi.

Panie dyrektorze – likwidatorze, wyjdź Pan do załogi i miej odwagę powiedzieć, że robisz wszystko, żeby zniszczyć MAKOSZOWY!!!

Zapraszamy do lektury świątecznego wydania „Górnika”

LOGOgornik

W świątecznym wydaniu „Górnika” znajdziemy  wiele ciekawych artykułów. Wśród nich wywiad z przewodniczącym  Dariuszem Potyrałą o sytuacji w branży i w ZZG w Polsce, w którym mówi o zaciskaniu pętli na górnictwie.

„Zgłosiłem strajk – zostajemy na dole” – to z kolei relacja ze strajku podziemnego w Jastrzębskich Zakładach Remontowych. Czytelnicy mogą zapoznać się także z podsumowaniem 2014r w poszczególnych środowiskach ZZG w Polsce oraz przeczytać i oglądnąć relacje z barbórek z różnych kopalń.

W najnowszym wydaniu „Górnika” przeczytamy również o uroczystej Radzie OPZZ z okazji 30 lecia jak i możemy zapoznać się ze stanowiskami naszego związku w sprawie importu węgla i protestu głodowego w IKS Solino oraz apelu w sprawie oddania emerytom   1 tony węgla deputatowego, który zaowocował podjęciem uchwały przez Kompanię Węglową o zwrocie tego węgla.

Zapraszamy do lektury!

http://gornik.info.pl/arch/2014/gornik_23_2014.pdf